суббота, 13 марта 2010 г.

Eesti MerevägiLoomine:
Esimesed Mereväe üksused, Eesti Sõjavägede Staabi Mereväe Jaoskond ja Mereväe Pataljon, moodustati 28. veebruaril 1918. Need lõpetasid tegevuse Saksa okupatsiooni ajal. Novembris 1918 hakkas Kaitseliit korraldama merekaitset. 13. novembril 1918 võeti Saksa sõjaväelt üle esimene relvastatud vahilaev EML Laine. Esimene Mereväe lahinglaev oli EML Lembit. Merejõud asutas Sõjaminister 21. novembril 1918.
Tänapäeva Merevägi:
Eesti Mereväge ei moodustatud uuesti enne 1990ndate algust. 1. juulil 1993 loodi Kaitsejõudude Peastaabi juurde mereosakond. Järgmisel aastal moodustati Mereväestaap. Juunis 1994 suunati Mereväkke esimesed 15 ajateenijat, kes olid mereväelise ettevalmistuse saanud Piirivalvekoolis. Augustis 1994 lahkusid Vene sõjalaevad Miinisadamast ja Merevägi võttis sadama täielikult üle. 1998. aastal moodustati Eesti, Läti ja Leedu ühine miinilaevade eskaader BALTRON. Eskaader täidab ülesannet kasvatada koostöövõimet nii merekaitse kui turvalisuse eesmärgil.
Koosseis:
Mereväe ülem on mereväekapten Igor Schwede
Mereväe ülem allub Kaitseväe juhatajale. Kõrgeima auastmega Mereväe ohvitser on admiral.
Mereväe struktuur on rahu-, kriisi- ja sõjaajal suures osas muutumatu ning koosneb peamiselt kaadrikaitseväelastest. Ajateenijatel on võimalik teenida nii maismaal, kui laeval. Laevadel teenides kestab ajateenistus 11 kuud ja nooremallohvitseriks saada ei ole võimalik. Kokku on mereväe koosseisus kuni 500 kaitseväelast ja tsiviilametnikku.
Mereväe koosseisus on tegevteenistuses 7 laeva.
Merevägi koosneb Mereväe staabist ja järgnevatest üksustest:
*Miinilaevade Divisjon Tallinnas:
*Laevad
*EOD tuukrigrupp
Mereväebaas Tallinnas:
*Kaldateenistused
*Mereväekool
*Baasikaitsekompanii
Laevad:
Toetuslaevad
EML Admiral Pitka Helsinkis
EML Admiral Pitka A230
EML Tasuja A432
Abilaevad
EML Ahti A431
Miinilaevad
Sandown-klassi miinijahtijad:
EML Admiral Cowan M313
EML Sakala M314
EML Ugandi M315
Endised laevad
Lindau-klassi miinijahtijad:
EML Wambola M311
EML Sulev M312
Frauenlob-klassi miinitraalerid:
EML Kalev M414 - seisab eksponaadina Lennusadamas. Laev oli varem teenistuses ka Saksa Merejõududes.
EML Olev M415
EML Vaindlo M416
Rihtiniemi-klassi patrull-laevad:
EML Suurop P421 - seisab Lennusadamas.
EML Ristna P422 - seisab Lennusadamas.
Kondor-I-klassi patrull-laev:
EML Sulev M412

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.