суббота, 13 марта 2010 г.

Saaremaa
Самый большой остров Эстонии.Первые упоминания о заселении Сааремаа относятся к периоду за 8000 лет. Древняя освободительная борьба закончилась для островитян в 1227 году покорением крестоносцами немцев. Верховная власть немцев закончилась в 1559 году, когда осторов был продан датскому королю. В 1645 году Сааремаа перешел более чем на полвека во владение Швеции. В 1710 году завоевали Сааремаа во время Северной Войны войска Петра I и остров был присоединен к царской России. Сааремаа, как стратегически важное место, был важным местом боевых сражений во время I и II Мировых войн. Через полвека продолжительности Советской власти ,Сааремаа, как и вся Эстония освободился в августе 1991 года.
Среди достопримечательностей Сааремаа , удостоены особого внимания, пригорок Англаских ветряных мельниц, Мустьялаский обрыв, построенная в 17 веке колокольня Кихельконна, мыса Лоона, руины орденского городища в Маази или хутор-музей Михкли в Вики. Архаической архитектурой славятся средневековые церкви, например Пёйдеская и Карьяская . Старейшая из них – церковь Вальяла – построена в 13 веке. В единственном городе Саареского уезда – в городе Курессааре(до 1918 г. Аренсбург) – самым любимым объектом для туристов является построенное в 13 веке епископское городище, которое является единственным во всей Прибалтике.

Saaremaa
Saaremaa on Eesti suurim saar, Sjællandi, Gotlandi ja Fyni järel pindalalt neljas saar Läänemeres.
Saaremaa pindala on 2672 km². Rannajoont on saarel 1300 km.
Saaremaa on üldiselt tasase pinnamoega madal saar. Saare lääneosas kerkivad jääservamoodustised Lääne-Saaremaa- ja Sõrve kõrgendik. Põhjarannikul Jaani- ja Jaagarahu lademe piiril on pankrannik. Saaremaa üldiselt tasast pinda ilmestavad ka kümmekond muinasajast pärit maalinna. Neist Valjala, Kaarma ja Kahutsi maalinna läbimõõt on 110 ja 150 meetri vahel ja säilinud vallide kõrgus 5...10 meetrit.
Saaremaa umbes 80 järvest on valdav osa maakerke tagajärjel merest eraldunud või ka merega ühendust omavad madalad rannajärved. Kõige rohkem (ligi 20) on neid saare loodeosas Tagamõisa poolsaarel, veel ka saare kagu- ja lõunarannikul. Sageli kannavad nad nime "laht", "meri" või "abajas". Suurim seda tüüpi järv on Kuressaare lähedal paiknev kaksikjärv Mullutu-Suurlaht pindalaga 14,4 km². Need järved on enamasti riimveelised. Suvel osa taolisi järvi kuivab. Maastikuliselt peetakse Saaremaa ilusaimaks järveks Lääne-Saaremaa kõrgustiku metsases maastikus paiknevat käärulise kaldajoone ja saarterikast Karujärve pindalaga 3,3 km².
Aluspõhja moodustavad Siluri ajastul tekkinud mitmesuguste lademete lubjakivid, merglid ja dolomiidid, mis paljanduvad pankadel, loodudel ning rohketes murdudes. Saaremaa tõuseb merest umbes 1,5–2,5 mm aastas (põhjaosa kiiremini, lõunaosa aeglasemalt). Pinnakatte moodustab enamasti rähkmoreen, klibu ning mere- ja tuiskliiv; umbes 7 % Saaremaa pindalast hõlmavad sood ja rabad. Viimastes võib turbakihi paksus ulatuda kuni 2.5 meetrini. Pinnamood on tasandikuline. Mitmel pool rannikul leidub luiteid. Saaremaa õhukesed rähk- ning noored rannikumullad on looduslikult väheviljakad.
Merelise kliima ja mullastiku mitmekesisuse tõttu on saare taimestik väga rikkalik: leidub üle 900 taimeliigi (umbes 80 % Eestis kasvavaist), sealhulgas endeemseid haruldasi liike nagu saaremaa robirohi, jugapuu, luuderohi, tuhkpihlakas. Saaremaale on iseloomulikud kadaka- ja sarapuu-lood, liigirikkad puisniidud ning allikasood. Metsamaad on saarel umbes 1200 km², valdavalt kasvab saarel okaspuumets.
Lääne-Saaremaa kõrgustiku edelaosas asub Viidumäe looduskaitseala.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.